Food safety
Doradztwo techniczne i jakościowe

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points

ISO 22000 - system bezpieczeństwa żywności

Norma PN-EN ISO 22000:2006 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego" jest nowym opracowaniem normy z roku 2005 r. i służy do wdrażania systemu HACCP w zakładach. Jak podaje PCA (www.pca.gov.pl) zostały ustalone następujące zakresy akredytacji:
A. rolnictwo 1 (zwierzęta);
B. rolnictwo 2 (rośliny);
C. przetwórstwo 1 (łatwo psujące się wyroby pochodzenia zwierzęcego);
D. przetwórstwo 2 (łatwo psujące się wyroby pochodzenia roślinnego);
E. przetwórstwo 3 (wyroby trwałe w temperaturze otoczenia);
F. produkcja pasz dla zwierząt;
G. catering;
H. dystrybucja;
I. usługi;
J. transport i przechowywanie;
K. produkcja urządzeń;
L. produkcja środków biochemicznych;
M. produkcja materiałów opakowaniowych.

IFS - International Food Standard jest standardem opracowanym przez przedstawicieli niemieckiego i francuskiego handlu. W szczególności ma zastosowanie dla handlowców detalicznych, dostarczających pod własną marką żywność do dużych sieci handlowych. W celu uzyskaniu certyfikatu IFS, należy wykazać się wdrożonym systemem HACCP, udokumentowaniem pochodzenia wszystkich surowców, zdefiniowanymi procesami zachodzącymi w organizacji oraz zgodnością działań ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i klienta.

BRC Global Standard Food - jest brytyjskim standardem mającym na celu wyspecyfikowanie kryteriów bezpieczeństwa i jakości, które maja być spełnione w organizacji producenta, aby dostarczać produkty do użytkowników w Wielkiej Brytanii oraz sieci supermarketów (szczególnie brytyjskich). System BRC buduje się w oparciu o wymagania systemu HACCP, systemu zarządzania jakością (ISO 9001) oraz kontrolę: środowiska zakładu, wyrobu, procesu i personelu.

haccp iso 22000:2006 certyfikacjaPodstawy systemu HACCP

. analiza zagrożeń
. określenie KPK/CCP
. kreślenie wartości krytycznych
. monitorowanie KPK/CCP
. działania korygujące
. weryfikacja HACCP
. księga jakości/dokumentacja

haccap haccp