QUALITY ASSURANCE POLSKA
Doradztwo techniczne i jakościowe

ISO 22000:2006
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

Zmiany w systemach jakości oraz zmiany technologiczne

Po pewnym czasie okazuje się, że system lub linia produkcji mogłby by być jeszcze lepsza. Zauważają Państwo wiele miejsc w systemie, które nie funkcjonują jeszcze tak jakby tego oczekiwano i wymagają one udoskonalenia. System w firmie musi ewoluować wraz z rozwojem firmy. Ciągłe doskonalenie systemów zarządzania wpisane jest w podstawy filozofii ich funkcjonowania.

Doskonalenia systemu nie można także zaniechać, gdyż powoduje to rozregulowanie systemu w stosunku do aktualnego stanu Państwa firmy, a w konsekwencji do pogorszenia jej kondycji. Aby ułatwić sprostanie wymaganiu normy, jakim jest ciągłe doskonalenie, proponujemy ofertę, która zapewni funkcjonującemu w Państwa firmie systemowi stały rozwój i wzrost efektywności.

Do zaoferowania mamy całą gamę profesjonalnych technik i instrumentów służących do diagnozowania, analizowania i doskonalenia systemów zarządzania, takich jak:
* koszty jakości
* zastosowanie instrumentów zarządzania jakością
* weryfikacja czystości
* nowe produkty i innowacyjne rozwiązania produkcyjne
* modernizacja linii technologicznych
* implementacja procedur wspomagających jakość
* szkolenia
* outsourcing pełnomocników
* audity wewnętrzne

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o wypełnienie formularza internetowego >>link<<.


haccp iso 22000:2006 certyfikacjaZalety certyfikacji ?

- usprawnienie zarządzania
- obniżenie kosztów
- gwarancja jakości towarów lub produktów
- renoma firmy
- czytelna struktura organizacyjna
- innowacyjność
- zwiększenie konurencyjności towarów i usług

haccap haccp